Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

14_4_2005

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa

Líbí se Vám nové stránky?

Celkem hlasů:
2042
Hlasování začalo:
25. 8. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Již jste hlasoval(a).

Obsah

AKTUÁLNĚ

Papa

Papež František, 22.10.2018: 

"Předávání víry je srdcem poslání Církve, které se uskutečňuje "nakažlivostí" lásky."

 

 


Téma týdne

Když je naše trápení nesdělitelné - Víra CZ, 20.10.2018

Naše duše vyhlíží Boha, on sám je naše pomoc a štít. Ž 33,20


Pastýřský list olomouckého arcibiskupa - Misijní měsíc 2018

U příležitosti misijního měsíce října se k věřícím obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner.

Plné znění listu najdete zde...


Víte, že...

Jan Pavel II.

 

...před 40 lety, 16. října 1978, byl krakovský arcibiskup Karol Jozef Wojtyla zvolen papežem? V pořadí 264. papež si pro svůj pontifikát zvolil jméno Jan Pavel II.

 

 

 

 


Probíhá měsíc modlitby svatého růžence

Růženec...klikněte na obrázek...


Nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže (22.10.2018)

Postavení: papež

Úmrtí: 2005Jan Pavel II.

Pocházel z polských Wadovic. V Krakově jako dělník prožil válku, za které se připravoval na kněžství. Svůj život přitom vložil do rukou Ježíši skrze Marii. Jako kněz a doktor teologie vykonával službu vesnického kaplana. Po necelých 12 letech kněžství byl jmenován biskupem a po dalších 20 letech zvolen papežem. Za charakteristický rys jeho pontifikátu je považována nejen evangelizace s jeho výzvou "Otevřete brány Kristu, nebojte se!", ale také vřelý vztah k mládeži, kterou naplňoval novým elánem, i 104 zahraničních apoštolských cest konaných s Janovou láskou ke Kristu i s Pavlovou horlivostí. Nehleděl na sebe a s odevzdaností Marii se stával obrazem Kristovy lásky. Zemřel ve věku 84 let.


Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského (23.10.2018)

Postavení: kněz OFM

Úmrtí: 1456

Patron: Vídně, Brna; právníků, vojenských kaplanů

Atributy: františkán, kniha, kříž, korouhev se jménem Ježíš nebo monogram IHS

Pocházel z Capestranu, vystudoval práva a začal kariéru ve službách neapolského krále. Z velice vysokého postavení se dostal do vězení, kde prožil obrácení. V roce 1416 vstoupil k františkánům, pak se stal knězem a byl pověřen zakládáním přísnějších františkánských klášterů. Stal se věhlasným kazatelem a strhoval posluchače po celé střední Evropě. Přišel i do Brna, kde kázal, konal zázraky a založil klášter. Cesta do naší země však není hodnocena jako úspěšná. Za nejvýznamnější působení je považována jeho činnost ve vojsku, s nímž byl ve věku 70 let u Bělehradu, kdy byla poražena několikanásobná přesila tureckého vojska. Brzy pak na následky vyčerpanosti, po ošetřování umírajícího velitele nakaženého morem a po posledním povzbuzení vojska v Iloku, zemřel.


Nezávazná památka sv. Antonína Klareta, biskupa (24.10.2018)

Postavení: biskup, zakladatel řádu CMF

Úmrtí: 1870

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v Santiagu na Kubě. Založil tam klarentinky
a obnovoval náboženský život. S velkou horlivostí pracoval na pozvednutí věřících v oblasti duchovní, mravní i sociální. Kvůli tomu byl na něj několikrát spáchán atentát. Nepřátelský postoj vůči němu zaujali zvláště majitelé černých otroků, kteří se přičinili o to, že se v roce 1857 musel vrátit do Španělska. Byl pak mimo jiné duchovním rádcem královny Isabely II. a nakonec zemřel ve Fontfroide v jižní Francii.


Vyšlo říjnové číslo farního zpravodaje


Podpořme manželství muže a ženy!

“Důvodů, proč zejména křesťanské církve vystupují aktivně v diskusi o Istanbulské úmluvě je několik: 
1. Pro křesťanství je klasická rodina, v níž mezi jednotlivými členy existuje bezvýhradná láska, pochopení a podpora, vysokou hodnotou. Tento model rodiny je charakterizován rolemi, přesněji pozicemi, které musí vzájemně fungovat, aby rodina poskytla optimální podmínky pro výchovu dítěte a pro plnohodnotný život všech svých členů.

 
2. Křesťanská antropologie vychází z představy, ze člověk ( muž nebo žena) touží nalézt svůj protějšek, teprve pak se cítí úplný a svobodný k prožití smysluplného života a také kompetentní k produkování života dalších generaci. Pro křesťanství je základem vztahu muže a ženy láska a podpora, nikdy soupeření ve smyslu “ žít na úkor druhého”. 


3. Křesťanské církve považuji za důležitý rozměr své existence službu společnosti. Proto působí v sociální oblasti mezi lidmi vyloučenými kvůli chudobě, závislostem, kriminalitě aj.,pomáhají obětem nasili a poskytuji také poradenské služby pro rodiny, manželské páry i pro mladé, kteří se na manželství připravují. Další službou je oblast mimoškolních aktivit děti a mládeže. Všechny tyto služby vycházejí z výše popsaného pohledu na svět a reálně mohou byt při praktickém provádění požadavku Istanbulské úmluvy v ohrožení. 


4. Každý člověk muže logicky vidět v Istanbulské úmluvě ohrožení vlastní svobody myšlení, svědomí a vyznání.”


Biskupové nesouhlasí s ratifikací Istanbulské úmluvy

Společným listem, který se bude číst v závěru bohoslužeb v neděli 13. května 2018, biskupové českých a moravských diecézí připomínají základní principy, o něž se opírá vztah mezi mužem a ženou, a vyjadřují zároveň své znepokojení nad obsahem tzv. Istanbulské úmluvy.


Petice proti ratifikaci Istanbulské úmluvy

Do konce června 2018 má být potichoučku, bez jakékoliv informovanosti občanů nebo prostoru pro veřejnou debatu ratifikována oběma komorami Parlamentu ČR tzv. Istanbulská úmluva.


Pro olomouckou arcidiecézi byli 5.7.2017 jmenováni
a 14.10.2017 vysvěceni dva noví biskupové

V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti, která se 5. července 2017 konala na Velehradě, byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství, a Mons. Josef Nuzík, generální vikář.

Zprávu o rozhodnutí papeže Františka, kterou v poledne zveřejnilo Tiskové středisko Svatého stolce, na Velehradě oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giuseppe Leanza.

P. Antonín BaslerP. Antonín Basler (* 1956) strávil dětství a mládí v Olšanech na Šumpersku a před teologickým studiem pracoval jako technik na železnici. Kněžské svěcení přijal roku 1984 a působil postupně v Luhačovicích (1984–1990), Vizovicích (1990–1999)
a jako děkan vizovického děkanátu (1993–1999), od roku 1999 do současnosti byl farářem u sv. Michala v Olomouci. Je kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava a od roku 2000 působí jako kancléř arcibiskupství.

 

 

Mons. Josef NuzíkMons. Josef Nuzík (* 1966) pochází ze Strání na Uherskohradišťsku a po maturitě pracoval jako soustružník v Uherském Brodě. Kněžské svěcení přijal roku 1995 a působil v Novém Jičíně. Jeho dalšími působišti byly Luhačovice (1996–1997), Nivnice (1997–2003) a Štípa u Zlína (2003–2005), v tomto posledním období byl také děkanem vizovického děkanátu. Od roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře v Olomouci a roku 2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým generálním vikářem. Je kanovníkem olomoucké Metropolitní kapituly u sv. Václava.

 

Kromě funkce pomocného biskupa byl každému z kandidátů svěřen také čestný titul – tzv. titulární, dnes již zaniklá, diecéze. P. Basler tak byl jmenován titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisu a Mons. Nuzík se stává titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska.

Úkolem pomocného biskupa je pomáhat diecéznímu biskupovi při veškerém řízení diecéze a zastupovat ho, diecézní biskup se s ním rovněž radí při řešení závažnějších věcí, hlavně pastorační povahy.