Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

2_6_2004

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Anketa

Líbí se Vám nové stránky?

Celkem hlasů:
2893
Hlasování začalo:
25. 8. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

AKTUÁLNĚ

Papa

Papež František, 7.4.2020: 

"V životě existují pády. Každý z nás je hříšník a může upadnout. Záleží však na postoji, který zaujímám vůči Bohu.

Prosme o milost vytrvat ve službě, a třebaže uklouzneme a upadneme, aby se nám dostalo alespoň milosti plakat, jako plakal Petr."

 


Téma týdne

Když se necháme utěšovat Bohem, můžeme utěšovat jiné lidi - Víra CZ, 4.4.2020

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal. (Iz 50,4-6)

V době koronavirové krize potřebujeme všichni slyšet utěšující slovo. Každý jiné. A mnozí z nás snad touží povzbudivé a uklidňující slovo přinášet druhým. Samozřejmě je dobré pro druhé něco konkrétního udělat, ale i slovo má svou váhu.

Všichni můžeme přinášet utěšující slovo druhým, pokud napřed budeme naslouchat Božímu slovu, které utěšuje a povzbuzuje nás samotné. Pokud budeme naslouchat Bohu, který svým slovem přináší pokoj a posilu nám, abychom pak mohli těšit a povzbuzovat druhé.

Nechme si každé ráno probouzet a otvírat sluch, jako praví učedníci, abychom pak mohli těšit druhé tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás.


Informace Farního úřadu Konice pro současnou dobu (5.4.2020)

Nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Toto rozumné opatření je třeba respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.


Aktivity, pozvánky

Křížová cesta

 

 

Skřípov - pobožnosti Křížové cesty - ZRUŠENO.
 

 

 


Farní zpravodaj - duben 2020

Z obsahu: 

  • vzhledem k současné situaci nový zpravodaj zatím nevyšel

Svatá Korona, patronka před epidemiemi

V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si připomenout postavu mučednice z prvních staletí křesťanství - sv. Koronu, která byla uctívána dlouhou dobu jako patronka před epidemiemi. Ačkoliv kdysi patřila k oblíbeným svatým, o jejím životě a původu víme velmi málo.


V E L I K O N O C E

Jak bude vypadat duchovní správa a liturgická služba ve Svatém týdnu a v nadcházejícím období:

„Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících.

S velkou vírou v Boží přítomnost, veden zodpovědností za zdraví a život věřících a celé společnosti, s odkazem na dřívější dokumenty a nařízení sděluji… „

…píše o. arcibiskup Jan v Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa k duchovní správě a liturgické službě běhen nadcházejících dnů.

A my z těchto nařízení vycházíme a podle toho se zařídíme:
„Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy. S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.“ (o.a.Jan)

 

Velikonoční výzva Českých a Moravských biskupů

 

SVATÝ TÝDEN

Ratolest

 

Květná neděle - připomínka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma (5.4.2020)

Nazývá se také pašijová, protože se čtením pašijí (které nahrazuje kázání) připomíná Kristovo utrpení. V Římském misálu má označení "Dominica in Palmis de passione Domini."

Tato neděle, která je 6. v postní době, ukazuje kontrast - oslavné vítání Krista a následnou žádost o jeho ukřižování - obojí davem vyvoleného lidu v městě Jeruzalémě.

Bohoslužba dnes začíná většinou shromážděním u vchodu do kostela, kde kněz posvětí ratolesti (v našem kraji květy jívy, zvané kočičky), které jsou náhradou palmových ratolestí, kladených na cestu přicházejícímu Mesiáši. Zde se čte evangelium, v němž je zdůrazněno provolávání zástupů: "Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!"

Kněz připomíná, že je začátek Svatého týdne a nejde jen o vzpomínku na Kristův slavný vjezd, ale především o naše osobní vyznání, že je naším Vykupitelem a Pánem, s nímž chceme jít v celém dalším životě.

Co to může znamenat, ukazuje se nám při čtení dalšího evangelia (pašijí) některého ze tří synoptiků (např. rokem 2011 -cyklu A, ev. Mt 26,14-27,66; další r. v cyklu B je Mk 14,1-15,47 a pak v cyklu C Lk 22,14-23,56).

VELIKONOČNÍ TRIDUUM

Getsemany

 

Zelený čtvrtek (9.4.2020)

Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení). Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události:
1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše              
2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...

 

 

 

 

Ukřižování

 

Velký pátek (10.4.2020)

Velikonoční Velký pátek je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua. Na Velký pátek se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. Je to výhradní den v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vrcholným momentem není eucharistie, ale kříž.

 

 

 

 

Boží hrob Skřípov

Bílá sobota a Velikonoční noc (11.4.2020)

Bílá sobota je druhým dnem tak zvaného velikonočního tridua (třídení). Je to den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají u Božího hrobu, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické obřady. Po západu s lunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (NEDĚLE 12.4.2020)

Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Jako křesťané věříme, že svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo a definitivně lidem otevřel cestu k Bohu, k plnosti života s Bohem. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému "lámání chleba" ("mši svaté") a tento den nazvali "dnem Páně". Každá neděle v roce je tedy "oslavou Velikonoc" - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.


AKTUÁLNÍ STAV VE FARNOSTECH KONICE, JESENEC A SKŘÍPOV (od 19.3.2020)

 

Program bohoslužeb a pobožností Křížové cesty je ve farnosti Skřípov DO ODVOLÁNÍ ZRUŠEN.

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE, ODKAZY, MODLITBY...

 

 

 

 

Duchovní obnova pro katechety (NOVÉ):

  • O tomto víkendu se měla konat postní rekolekce pro katechety. Protože byla zrušena, natočili jsme provás 4 zamyšlení, která mohou pomoci katechetům a dalším zájemců vykonat si soukromou duchovní obnovu. Video spustíte ZDE...

 

Nedění videokázání otce Romana Vlka pro děti - Květná nedělě (NOVÉ):


Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020Poselství svatého otce Františka k postní době 2020

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)

Milé sestry, milí bratři,

i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme zapojit do jeho duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme.


Postní almužna

Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný. Pokladnička

Také letos se můžeme zapojit do Postní almužny. Pokladničky je možné si vyzvednout na faře. Odevzdávat se budou při první mši svaté po skončení současných mimořádných opatření.

Smyslem Postní almužny je pomoc lidem, kteří se nachází v nouzi, to znamená odříct si něco, co nepotřebuji a ušetřené prostředky věnovat na pomoc potřebným, kteří se nachází v hmotné nouzi.

Více o Postní almužně si můžete přečíst ZDE...


K významu postní doby...

Několik slov o významu postní doby si můžete přečíst ZDE...


TKS 2020

Ve Skřípově naši koledníci vykoledovali 9 287,- Kč, což je o 1 216,- Kč více, než v roce 2019. 

Všem dárcům a naším skvělým koledníkům patří dík! Pán Bůh zaplať!

 

Podrobné výsledky z celé ČR můžete najít zde...


Staňte se dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné.
Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách

  • pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
  • umírajících v hospici.

Výzva arcibiskupa Jana Graubnera k přihláškám do semináře

Drazí bratři a sestry,
v naší arcidiecézi se už léta pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a za nová povolání modlíte i ve Vašich farnostech a rodinách. Upřímně děkuji všem, kteří se do těchto poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím pomáhají.


Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím

Drazí bratři a sestry,

k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

  • celý text můžete číst zde...

Petice za záchranu domácí zdravotní péče

Charita ČR

 

 

 

 

K petici vznikly speciální webové stránky na adrese charita.cz/domajedoma, kde je k dispozici jak text petice, tak formulář petičního archu ke stažení. Podepsat jej tak může každý, komu na osudu domácí zdravotní péče záleží. Předem děkujeme za podporu.

Chceme přimět politiky, aby se věnovali vážnému podfinancování domácí zdravotní péče, jíž pro zdravé fungování dlouhodobě chybí třetina prostředků. Jde o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví) s obrovským efektem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou ovšem tyto peníze naprosto zásadní.

Charita Česká republika


Podpořme manželství muže a ženy!

“Důvodů, proč zejména křesťanské církve vystupují aktivně v diskusi o Istanbulské úmluvě je několik: 
1. Pro křesťanství je klasická rodina, v níž mezi jednotlivými členy existuje bezvýhradná láska, pochopení a podpora, vysokou hodnotou. Tento model rodiny je charakterizován rolemi, přesněji pozicemi, které musí vzájemně fungovat, aby rodina poskytla optimální podmínky pro výchovu dítěte a pro plnohodnotný život všech svých členů.

 
2. Křesťanská antropologie vychází z představy, ze člověk ( muž nebo žena) touží nalézt svůj protějšek, teprve pak se cítí úplný a svobodný k prožití smysluplného života a také kompetentní k produkování života dalších generaci. Pro křesťanství je základem vztahu muže a ženy láska a podpora, nikdy soupeření ve smyslu “ žít na úkor druhého”. 


3. Křesťanské církve považuji za důležitý rozměr své existence službu společnosti. Proto působí v sociální oblasti mezi lidmi vyloučenými kvůli chudobě, závislostem, kriminalitě aj.,pomáhají obětem nasili a poskytuji také poradenské služby pro rodiny, manželské páry i pro mladé, kteří se na manželství připravují. Další službou je oblast mimoškolních aktivit děti a mládeže. Všechny tyto služby vycházejí z výše popsaného pohledu na svět a reálně mohou byt při praktickém provádění požadavku Istanbulské úmluvy v ohrožení. 


4. Každý člověk muže logicky vidět v Istanbulské úmluvě ohrožení vlastní svobody myšlení, svědomí a vyznání.”


Pro olomouckou arcidiecézi byli 5.7.2017 jmenováni
a 14.10.2017 vysvěceni dva noví biskupové

V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti, která se 5. července 2017 konala na Velehradě, byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství, a Mons. Josef Nuzík, generální vikář.

Zprávu o rozhodnutí papeže Františka, kterou v poledne zveřejnilo Tiskové středisko Svatého stolce, na Velehradě oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giuseppe Leanza.

P. Antonín BaslerP. Antonín Basler (* 1956) strávil dětství a mládí v Olšanech na Šumpersku a před teologickým studiem pracoval jako technik na železnici. Kněžské svěcení přijal roku 1984 a působil postupně v Luhačovicích (1984–1990), Vizovicích (1990–1999)
a jako děkan vizovického děkanátu (1993–1999), od roku 1999 do současnosti byl farářem u sv. Michala v Olomouci. Je kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava a od roku 2000 působí jako kancléř arcibiskupství.

 

 

Mons. Josef NuzíkMons. Josef Nuzík (* 1966) pochází ze Strání na Uherskohradišťsku a po maturitě pracoval jako soustružník v Uherském Brodě. Kněžské svěcení přijal roku 1995 a působil v Novém Jičíně. Jeho dalšími působišti byly Luhačovice (1996–1997), Nivnice (1997–2003) a Štípa u Zlína (2003–2005), v tomto posledním období byl také děkanem vizovického děkanátu. Od roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře v Olomouci a roku 2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým generálním vikářem. Je kanovníkem olomoucké Metropolitní kapituly u sv. Václava.

 

Kromě funkce pomocného biskupa byl každému z kandidátů svěřen také čestný titul – tzv. titulární, dnes již zaniklá, diecéze. P. Basler tak byl jmenován titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisu a Mons. Nuzík se stává titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska.

Úkolem pomocného biskupa je pomáhat diecéznímu biskupovi při veškerém řízení diecéze a zastupovat ho, diecézní biskup se s ním rovněž radí při řešení závažnějších věcí, hlavně pastorační povahy.